Tập 10: Dẫn Bò Đi Làm Đẹp Ngày 2 – Taking Lambo To Choose The Wrap Design

Kiếm áo mới cho bò nhưng chưa có kaka Fanpage của mình: Channel của vợ mình: Facebook của mình: Kết bạn giao lưu làm quen nhé https://ongmatphuquoc.com.vn/